அன்னதானம் நடைபெறும் நாட்கள் - 2017

 • 29.01.2017 - ஞாயிறு (Sunday)
 • 19.02.2017 - ஞாயிறு (Sunday)
 • 26.03.2017 - ஞாயிறு (Sunday)
 • 30.04.2017 - ஞாயிறு (Sunday)
 • 10.05.2017 - புதன் (Wednesday) சித்ரா பௌர்ணமி 108 பால்குட அபிஷேகம் 
 • 25.06.2017 - ஞாயிறு (Sunday)
 • 30.07.2017 - ஞாயிறு (Sunday)
 • 27.08.2017 - ஞாயிறு (Sunday) ஆடித் திருவிழா  
 • 24.09.2017 - ஞாயிறு (Sunday)
 • 29.10.2017 - ஞாயிறு (Sunday)
 • 26.11.2017 - ஞாயிறு (Sunday)
 • 31.12.2017 - ஞாயிறு (Sunday)