ஆடி திருவிழா 2015

ஓம் அன்பரசு சுவாமிகள் அருளால் ஆடும்போது பக்தர்கள் எடுத்த புகைப்படம், உரு மாறியது, ஒளி வந்தது, உடல் நிறம் நீலமானது.

புகைப்படங்கள்